Hippoterapia
Liečba koňom


Je špeciálny terapeutický prístup, pri ktorom sa využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka, ako po stránke fyzickej tak i psychickej. Nejedná sa o klasické jazdenie, je to špeciálne cvičenie, zamerané na konkrétny problém a konkrétneho klienta.

Hiporehabilitácia

Využíva jedinečné liečebné pôsobenie kroku koňa v rehabilitačnom procese. Zameraná je predovšetkým na ovplyvnenie telesnej stránky človeka. Jej základom je zlepšovanie a udržiavanie pohybových schopností pacienta, na podklade neustáleho sa prispôsobovania pohybu koňa, posilnenie svalstva, zlepšenie chôdze a držania tela. Jej jedinečnosť spočíva v podobnosti pohybu koňa v kroku a chôdzou človeka
Pre koho je určená
- pri poruchách hybnosti: neurologické ochorenia (detská mozgová obrna, sklerosis multiplex,
- stavy po traumách, zápaloch, poruchy koordinácie rovnováhy, chôdze, sedu, aktívneho držania trupu, hlavy, pohybových stereotypov, reči, úchopu a pod.)
- ortopedické ochorenia (skoliózy, chybné držanie tela, hypermobilita a pod.)

Psychomotorické hry

Nejedná sa o klasické jazdenie ani vozenie na koníku, sú to špeciálne cvičenia na rozvíjanie či už jemnej ale aj hrubej motoriky a taktiež na rozvíjanie celkovej osobnosti.

Vhodné aj pre úplne zdravé detičky ako výborná aktivita pre ich zdravý vývin.

Priebeh terapie

Terapie zvyčajne trvajú 20-30 min ( závislosti od veku a zdrav.stavu ). Je vhodné ich navštevovať minimálne 2-3 krát/ týždeň.
Terapia prebieha v jazdiarni pod holým nebom, prípadne vonku podľa stavu klienta.
Cena  za terapiu 15 eur
Terapie sú vedené fyzioterapeutkom, hipoterapeutkou Bc. Patríciou Makýšovou


Čo treba pred začiatkom :)


- objednať sa na tel čísle  0904 987 694
-poradiť sa jednoznačne so svojim lekárom na daný problém, ak Vám terapiu odporúča, poprosím od neho písomné vyjadrenie ,, na klasický výmenný lístok. Stačí ak napíše , že daný klient je vhodný na hipoterapiu, pečiatka, podpis,,
- vhodné oblečenie, nie ,,šuštáky,, ani nič čo by sa na koni šmýkalo