Škola intuície
na našej farmičke

ŠKOLA INTUÍCIE - Počuli ste už o tejto úžasnej školičke?, ak nie tak sa Vám ju budem snažiť priblížiť :)

Všetky informácie čerpám z ich stránky, kde sa dozviete omnoho viac https://intuicia.eu/skola-intuicie-deti/

Cieľom Školy intuície pre deti a teen
❤️ je napomôcť deťom získať tie vedomosti a zručnosti, ktoré podporujú celostný rozvoj dieťaťa a prispievajú k napĺňaniu osobného potenciálu. Zameriame sa na rozvoj funkcií pravej mozgovej hemisféry - intuície, vizualizácie, kreativity, originality, emočnej a mentálnej telepatie, vnímania na diaľku... Využívame účinné a veselé techniky, ktoré deti naozaj bavia.

❤️ Sprevádzame deti na ceste vedomého žitia. Našou snahou je, aby sa deti stali vedomé si samých seba, svojho konania, myšlienok aj pocitov. Chceme, aby za seba dokázali prebrať zodpovednosť a aby si uvedomili, že sú slobodné bytosti, ktoré si svoje životy budú formovať podľa svojich snov a predstáv.

❤️ Dôležitou súčasťou je naučiť deti získať návyk pravidelného stíšenia a schopnosti byť sám so sebou. K tomu máme pripravené aj pomôcky na domáci tréning. Využívame meditácie, vizualizácie, dychové cvičenia, jogové techniky, kineziologické cvičenia, brain gym a iné podporné techniky. Viac nájdete aj na ich fan page https://www.facebook.com/skolaintuicie/


Vedomosti, zručnosti a schopnosti nadobudnuté v ŠKOLE INTUÍCIE budú deti využívať v bežnom živote, v škole, v rôznych stresových situáciách. Naučia sa spoznávať svoje vnútro, uvedomia si samých seba a neuveriteľné možnosti a schopnosti človeka.

Takto pripravujeme NOVÝCH ĽUDÍ na život v novej, transformovanej spoločnosti.

Obsah školy:

 • SEBAPOZNANIE
 • HARMONIZÁCIA PRAVEJ A ĽAVEJ HEMISFÉRY
 • INTUITÍVNE VNÍMANIE - ROZVOJ INTUÍCIE
 • ROZVOJ EMOČNEJ A MENTÁLNEJ TELEPATIE
 • ZÁKLADY INTUITÍVNEHO VIDENIA v maske /Svetlo-tma, farby/
 • VEDOMÉ ŽITIE A ROZHODOVANIE
 • SCHOPNOSŤ STÍŠIŤ SA - detské meditácie a dychové techniky
 • BDELÁ POZORNOSŤ
 • VIZUALIZÁCIA, PREDSTAVIVOSŤ
 • KREATIVITA, ORIGINALITA, FANTÁZIA, IMAGINÁCIA
 • KONCENTRÁCIA, ROZVOJ PAMÄTE
 • PRECÍTENIE BIOENERGIE TELA
 • AKTIVÁCIA ENERGIE DLANÍ
 • LIEČENIE DLAŇAMI
 • PRÁCA S EMÓCIAMI A MYŠLIENKAMI
 • TERAPEUTICKÉ TECHNIKY PRE DETI
 • HARMONIZÁCIA PROSTREDIA, VODY A JEDLA
 • "OBJEDNÁVKY DO VESMÍRU"
 • SPOJENIE SO "ZDROJOM"

Vzdelávanie Školy intuície je rozvrhnuté na 2 školské roky od septembra do júna, stretnutia bývajú vždy jedenkrát mesačne. Súčasťou školy sú aj pravidelné sedenia s rodičmi detí po každom workshope, na ktorých sa rodičia dozvedia, s akou témou deti pracovali a dostanú k nej podklady pre domáce cvičenia. Spolu budeme mať počas 1 školského roka 10 stretnutí po 2,5 hodiny. Súčasťou práce je pravidelný domáci tréning podľa pracovných listov s tréningovými pomôckami, ktoré sú zahrnuté v cene školného.

Cena ŠKOLY INTUÍCIE za celý školský rok: 228 Eur.

V cene sú okrem profesionálnej práce lektoriek zahrnuté pomôcky a bonusy v cene 50 eur:

 1. Nepriehľadná maska Mindfold na tréning intuitívneho videnia
 2. Tréninová sada na rozvoj intuície "Trénuj svoju intuíciu"
 3. Zenerove karty na rozvoj telepatie
 4. Farebné kelímky na tréning intuície videnia bez očí
 5. Farebné papiere na tréning intuície videnia bez očí
 6. Akčný kalendárik intuitívca s nálepkami na domáci tréning
 7. Zápisníček intuitívnych zážitkov
 8. SKRIPTÁ v digitálnej forme po každom workshope
 9. Ebook "Vidieť bez očí, vedieť bez učenia"
 10. Nahrávky - špeciálne DETSKÉ MEDITÁCIE k jednotlivým témam
 11. Zborníček intuitívnych cvičení na domáci tréning vo forme Ebooku

Platba školného na 1 školský rok je rozvrhnutá do 3 platieb, prvá časť je splatná pri podaní prihlášky, druhá v priebehu septembra 2019, tretia v januári 2020.

Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 10 -12 detí.

ŠKOLA INTUÍCIE je určená pre deti od 7 do 12 rokov. Schopnosť stíšenia a sústredenia je základným predpokladom detí, aby z obsahu našej školičky získali pre svoj rast čo najviac

PRIHLASOVANIE DETÍ na email info@farmavistuk.sk , kde vám bude zaslaná prihláška a následné informácie